“Evolutie II”

Beeld “Evolutie II”, 2017. lengte van elk deel: ca. 18 cm (oplage: 3)